Skip Navigation Linksdefault

'Ukens Utvalgte' er tittelen på en serie kronikker som er publisert på Facebook. Her er noen UU Tema publisert som 'FB UU Blog'. Det startet i 2010 med utgangspunkt i en utvalgt melodi fra Youtube. Senere kom omtale av melodien, derefter omtale av teksten. Efter en tid ble det mere til en ukentlig kronikk med utgangspunkt i sangens tekst. I det siste året har UU heller blitt et tema som omtales i en lengere periode. Hver kronikk har dog en sang relatert til den ukentlige tekst.

Man har ikke helt styr på sine publikasjoner på FaceBook. Nå vises omtrent halvdelen av tekstene. Dermed forsvinner helheten og endog hovedpoeng. Derfor publiseres UU Tema som helhet her. Så blir det også globalt tilgjengelig og ikke kun for en vennekrets på FB.

Når kornikkene leses, så ha også med i tankene at de kan være preget av tankeeksperimenter, tidens hendelser, plassmangel og ikke så rent lite personlig spontanitet. Dessuten, innleggene bør leses i riktig rekkefølge, - det vil si den første først, - den som har den tidligste dato og ligger sist.

'VidarGander Historier' er i 2 forsøk på å skrive novelle. Den første 'Accidental Genesis' er i genren Sci-Fi og ble et forsøk på å forene Evolusjons- og Skapelses-teoriene. 2 ganger er den gjenskrevet og burde egentlig omskrives helt igjen. Istedet lavet jeg en FB UU Blog kalt 'Accidental Genesis 2'.

Den andre novelle 'NewFound Land' er så fullført som jeg selv kan gjøre uten profesjonell publikasjon. Det er en 'adventure' fiksjon om Grønlands koloniens skjebne. I historien ble de av naturlige årsaker nødt til å reise vest, - meget langt vest. Mere og mindre annerkjente historiske gjenstander på steder brukes til fiktive forklaringer på Fabelsk vis; 'derfor har revens hale en hvit tip'.