mar 14
Nick Cave and the Bad Seeds - Red Right Hand

'Big Blue' har vært kallenavnet for IBM i lang tid. Nå, med den tydelige adskillelse og overtagelse kan den kinesisk IBM fraksjon godt kalles 'Big Red'. Denne er ikke som det tradisjonelle NATO-lojale IBM og bør sikkerhets-vurderes helt på nytt. Som en starthjelp omtales her historikk, erfaringer og visjoner om kritiske forhold til den Intel-baserte Lenovo/IBM server-serie. Dette vil være avgjørende for mange kunder, - særlig innen NATO-nasjoners offentlig sektorer som politi, militær, finans, helse, parlament, stat, kommune etc.

 

Som nevnt i forrige UU har IBM en lang historie fra det stalinistiske SU, som nå, via Mongolia, er utviklet til det maoistiske Kina. En tilsvarende utvikling skjedde i det danske RAF – 'Red Army Fraction'. (Se også UU 2013.august.16 og UU 2013.des.06.) De og deres søster-celler i Tyskland, Italia og Spania fremsto som ekstremt grådige og voldelige. De praktiserte som Stalin i begynnelsen av hans mafia-karriere. Den danske RAF leder Gotfred Appel konverterte fra stalinisme til maoisme på 60 tallet. Moder-organisasjonen 'Red Army' har følgelig påvirket Danmark med etterretning i et halvt århundre. Så kan man se merkelige utslag i dansk politikk som Kinas manipulering av den global miljøkonferanse, Kinas løfter om milliardinvesteringer i Danmark, Kinas særrettigheter foran EU i Arktisk Råd, samt Kinas forslag om ekstrem sosial dumping for urandrift på Grønland. (Se også UU 02.Mars.2012.) Videre synes RAF Fraksjonen å være Skandinavisk da kidnappingsforsøket av 'Jörn Rausing' var et samarbeide med svenske og norske RAF agenter.

Et avgjørende forhold til IT og RAF er at brødre Weimann var konsulenter og installerte datasystemer hos politiet og i Utenriksdepartementet. De fikk fortrolig adgang og hadde ansvaret for vedlikehold, som i praksis betyr adgang til å lese, kopiere og manipulere data. RAF sin infiltrasjon og manipulasjon var sannsynligvis årsaker til at deres forbrytelser ikke ble avslørt. Når så skandinavisk politisamarbeid synes å være tilbakestående i forhold til RAF, kan det skyldes nettopp de lokale RAF og moder-organisasjonen sine aktiviteter. Mediene får naturlignok kun lov til å 'skrape toppen av isfjellet' da den slags blir tilslørt som 'hemmelige tjenester'.

Det kjempes hardt og tidvis uredelig om samfunnets viktigste maktmidler – penger og informasjon. Disse oppbevares ikke lengere i noe hvelv, bevoktet av væpnede vakter. De er digitaliserte og oppbevares i sentrale dataanlegg. 'Datacentralen' hette det danske statlige selskap som opprinnelig betjente sentrale offentlige etater innen helse, politi, skat osv. Mange av systemene kjører på IBM maskiner. Driften av disse systemer var under sterk politisk kritikk, så staten valgte å selge selskapet til det amerikanske CSC. Interne statlige rivaliseringer om makt og penger ble dermed løftet til internasjonalt nivå. Tidvis rapporterer media fra de viktige IT slagmarker. CSC Danmark har tydeligvis opplevd særdeles harde slag om maktmidlene.

Erfaringsvis er fagorganisasjonen Prosa av de hardeste aktørene i CSC indre Spill. (Se UU 09.Mars.2012.) De bruker hard 'politikk' for alternativ agenda med rekrutering av likesinnede i avgjørende posisjoner. Organisasjonenes aktiviteter er simpelthen organisert psykopati på 'Robinson'-nivå, hvor ansatte felles en etter en. Der er en permanent strid om arbeidsliv og –død, samt svindel og trusler om personlig konkurs ved arbeidsledighet. Makta rår og flår. Efter 5 måneders taktisk streik ble Prosa fradømt forhandlingsrett med CSC, noe som i seg selv er særdeles oppsiktsvekkende. Dermed var forhåpentligvis 5 måneders destruktive konsekvenser for drift og utvikling av offentlige datasystemer slutt, - trodde man den gang.

For nylig ble en 20-årig danske fengslet for deltagelse i et gigantisk tyveri av personfølsomme opplysninger hos CSC Danmark. Den 28-årige svenske Gottfrid Svartholm Warg fra 'Pirat Bay' er også tiltalt, men han har hele tiden fått tale med sine 'venner'. De to er tiltalt for å ha kopiert personfølsomme opplysninger fra politiets registre, kriminalregistret, kjørekortregistret, Schengens info om etterlyste personer i Europa, samt skaffet seg adgang til 10.000 tjenestemenns passord og e-mail-konti. Politiet og CSC opdaget angivelig hackerangrebet først 11 måneder efter IT-indbruddet i april 2012. Det er ukjent hvor informasjonen er videresendt og hvordan den er misbrukt. Men den vedvarende og massive kriminalitet fra Datacentralens dager, har selvfølgelig langt større organisering bak seg en hva et par unge 'nyttige idioter' og 'syndebukker' tilsier. Kriminaliteten kan tydelige ses i sammenheng med de nevnte Blekingegadebandens politi-konsulenter og følgelig både det stalinistiske og maoistiske RAF. Det skal også nevnes, til PROSA sitt forsvar, at LO dominerer og styrer arbeidskonflikter og at PROSA neppe er noe mere enn ivrig 'underdog' i Spillet. De 3 skandinavisk LO er de som virkelig har relasjonene, kulturen, motivasjonen og midlene til å være bindelettet mellom sentrale RA og nasjonale RAF.

Nå prøver IBM å selge sin Intel server-teknologi, deres ansatte og kundene til Lenovo. Selskapet har den kinesiske stat som betydelig med-eier, som selvfølgelig setter betingelser og agendaer til Lenovo. Når en så vet at det kommunistiske Kina nekter å signere de politiske Menneskerettighetene, at de har en felles etterretningsorganisasjon MSS for egne borgere og verdens befolkning forøvrig, at staten bedriver omfattende global datakriminalitet, samt at tele-produsenten Huawei bedriver omfattende overvåkning i utlandet, - ja, så er det for naivt å ignorere muligheten for at 'Big Red' vil bli en betydelig fare for enhver NATO-nasjons sikkerhet. Videre er det simpelthen hinsides naivt at de stats-dominerte teleselskaper TDC og Telenor får ukritisk påføre NATO-nasjoner tvilsom Huawei teknologi.

Jeg vet det er for tidlig å omtale ABB-saken som tidenes 'barneverns-sak'. Det skal fremdeles en kollektivt mental re-orientering til hvor det omsider innses at det var et hevngjerrig Barn/Id og ikke en organisasjon som angrep regjeringen, AP og AUF. Etterfølgende avslørte '22/7 kommisjonen' en omfattende svikt i norsk offentlig sikkerhet, som var årsaker til at terror-aksjonene fikk skje. Rapporten påpeker fremtidige krav om at:' Ledere på alle nivåer i forvaltningen systematisk arbeider med å styrke sine egne og organisasjonenes grunnleggende holdninger og kultur knyttet til; Risikoerkjennelse, Gjennomføringsevne, Samhandling, IKT-utnyttelse og Resultatorientert lederskap.' Videre finnes det ikke oversikt over offentlige IT utgifter. SSB (Statens Sentral Byrå) antyder at 1/3 av Norges IT investeringer er offentlige, dvs. 75 mrd kr/år. Anslag fra Administrasjonssiden (AD) var på 1/10 av dette. Kostnadene til vedlikeholdskontrakter er erfaringsvis større. I Sverige dokumenteres at under 10% IT investeringer følger lov om anbudsutbydelse, samt at outsourcing kan effektivisere IT-virksomheten med 30-50 %. Så kan man få sterkt inntrykk at 'RAF konsulenter' er godt etablert i norsk IT forvaltning også. (Se UU 2013.okt.25 og UU 2013.sept.27.)

Edward Snowden er antagelig tidenes mest borgerlige 'spion' og 'varsler'. I debatt-videoen er hans forklaring at han hadde gitt ed på å forsvare US konstitusjonen og så at US massivt brøt den. Dermed anså han seg forpliktet til å informere borgerne så de kan beskytte seg selv mot offentlig ansattes kriminalitet. Samfunnsproblemet oppsto da alle pengene til sikkerhet ble styrt fra kryptering for beskyttelse til hacking av kommunikasjon. Dernest ble penger i stedet brukt på enorme datahaller. Man kan jo forestille seg hvem som profiterte på de enorme HW (feil)investeringer. Så er det ikke kun Intel prosessorer, - men alle de datadisker med sensitive opplysninger som er i fare for datakriminalitet på internasjonalt nivå. I alle tilfelle, NATO-nasjoner ønsker ikke noen 'Big Red' overtagelse av dette driftspersonell, utstyr eller data, - selv om de engang var en lojal 'Big Blue'. Det er enkle løsninger for dette, som blir omtalt i neste UU.

Den australske Nick Cave har mange sanger med dyster realisme og poesi. Sangen 'Red Right Hand' fra albumet 'Let Love In' beskriver en av mange stakkars personer som stadig prøver, tross alt press, å motstå fristelser for hva de innerst inne vet er galt. Når ens egne svikter skapes situasjoner som 'lojalitetens pris' 'lojalitetens straff'. Det har de ikke fortjent – tvert imot.

Nick Cave and the Bad Seeds - Red Right Hand ( + lyrics )

http://www.youtube.com/watch?v=H5dt_8xXgqo

Nick Cave - Let Love In - Full Album 720p HD

http://www.youtube.com/watch?v=5UwwRYxKdiA

 

USA Vil stramme inn overvåking. Vi har teknologien til å bli en politistat.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Vil-stramme-inn-USAs-overvaking-for-det-er-for-sent-7429054.html#.UtACBU93tdg

Video: Edward Snowden and ACLU at SXSW

http://www.youtube.com/watch?v=UIhS9aB-qgU

Blekingegadebanden og maoisme og RAF

http://da.wikipedia.org/wiki/Gotfred_Appel

http://www.b.dk/danmark/blekingegade-banden-kaedes-sammen-med-raf

Prosa advarer (CSC og regjeringen): Det kan gå helt galt

http://politiken.dk/oekonomi/ECE1306341/prosa-advarer-det-kan-gaa-helt-galt/

Slut med mørklægning af Danmarks største hackersag (CSC)

http://politiken.dk/indland/ECE2224363/slut-med-moerklaegning-af-danmarks-stoerste-hackersag/

Kina, «nettpoliti», korrupsjon, fengsling av kritikere og SU hacking

http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/to-millioner-ansatte-i-kinesisk-nettpoliti-4132474.html

http://www.aftenposten.no/okonomi/--Kinas-elite-skjuler-penger-i-skatteparadiser-7442052.html#.UuC5G097xdg

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/55-kinesiske-kritikere-fengslet-i-ar-7297132.html#.UiRIVc_U9dg

http://e24.no/digital/vestlige-myndigheter-hacket-russland-mistenkes/22799107

Lenovo "Secret and Top Secret Networks", Huawei spionasje, PST advarsel

http://hothardware.com/News/Several-Countries-Ban-Lenovo-Products-from-Secret-and-Top-Secret-Networks-on-Concerns-of-Chinese-Backdoor-Access/

http://www.aftenposten.no/okonomi/Telegigant-benekter-uarlig-spill-7420234.html#.UsGeEk93tdg

http://www.nationen.no/samferdsel/pst-advarer-pa-nytt-mot-telekom-spionasje/