mar 21
Depeche Mode - Leave In Silence

En masse-migrering av datasystemer fra 'Big Red' kan realiseres hurtig, sikkert og billig. Gjør som 'Big Blue', - bli kvitt IBM teknologien. Intel-teknologien de bruker er åpen og tilsvarende leveres av mange HW produsenter. Man er overhode ikke låst fast og valgmulighetene for nye sikre dataanlegg er mange. Videre gir migrering ved virtualisering mangfoldige muligheter for innovasjon, besparelser og effektivisering av foreldet teknologi og dyre vedlikeholds-avtaler. I denne UU følger oppskrifter på hvordan masse-migreringen kan startes umiddelbart.

 

NATO nasjonene bør planlegge masse-migreringen som 'Program', - dvs. mange ensartede prosjekter. Disse migrerings-program bør utformes iht. Prince2 konseptet for prosjekt-styring. Andre 'Prosjekt Offentlig sektor' er generelt omtalt i UU 2013.okt.04. Videre er begrepet kvalitet for produkter og tjenester vesentlig i Prince2 og spesielt omtalt i UU 2013.feb.01. Konseptet er nødvendig for å planlegge, utføre og oppfølge såpass omfattende og dyptgående program/prosjekter på profesjonelt vis. Hvis ikke kan det, som nevnt i forrige UU, ryke ut i korrupte Mongstad-aktig prosjekter og som alle de suspekte 'investeringer' for IKT i offentlig sektor.

Program/prosjekt baseres på et forretningsdokument (Business Case). Utfra et strategiske 'abstrakt' beskrives tydelig formål, mål, leveranse, kvaliteter, omkostninger, tid, ressurser, organisering, faser, etc. Strategien/politikken er alltid utgangspunktet og kan utformes fra en enkel SWOT analyse (Strengh, Weakness, Opertunities, Threats). Svakheter og Trusler vil være hovedårsaken til migrerings-programmet. Disse kan videre utdypes i den mindre kjente PEST analysen (Politics, Economy, Social, Technology). Politikk og Teknologi vil være hovedårsaken til masse-migreringen fra Big Red. (Se mere i UU 2013.des.20 og UU 2013.dec.13).

Teknologien som ble solgt fra IBM til Lenovo for 2,3 milliarder dollar omfatter IBMs System x-, BladeCenter- og Flex-systemer, x86-basert Flex integrerte systemer, NeXtScale og iDataPlex-servere og tilhørende programvare. Den globale server omsetning er omtrent 50 mrd $/år. IBM og HP hadde 1/3 hver av verdensmarkedet hver etterfulgt av Dell med det halve, samt andre aktører som Oracle (Sun), Cisco og Fujitsu. Men rivaliseringer endrer markedsandeler hurtig og Lenovo forventes å bli særlig aggressiv på pris, da produksjonsprisen kan reduseres tilsvarende den sosial dumping. Big Red blir antagelig hurtig verdensdominerende på Intel Server teknologi hvis kunder prioriterer pris over sikkerhet og lojalitet.

Selv om det uomtvistelige motiv for masse-migrering er NATO sikkerhet, vil det også bli en lønnsom affære. Med anvendelse av kost-nytte analyser (C/B) vil det hurtig vise seg at kostnadene for dagens foreldet kapasitet, energibruk, vedlikehold og leverandør-avtaler ikke er forsvarlig i forhold til dagens IT løsninger. Kort sagt vil ny-investeringer kunne betales med noen års besparte driftskostnader. Videre vil oppgradering av teknologien gi betydelige innovasjoner innen effektivisering, rasjonalisering, økonomisering, sikkerhet, tilgjengelighet og informasjons utnyttelse. Med virtualiseringer under migreringen vil det kunne oppnås kvantesprang innen de samme, samt positive synergier som muligheter for konsolideringer av systemer, dynamisk bruk av cpu, disker og memory, automatisk energibesparelser, samt en befriende opprydning i alt det gamle IT rot. Big Blue har således gitt NATO nasjoner en utilsiktet incitament for å realisere dagens potensialer ved at de skapte sitt alter ego - Big Red.

Big Red HW er skrudd sammen av deler fra andre produsenter. PC og servere består av CPU fra Intel og AMD, samt eksempelvis memory fra Kingston, harddisker fra Seagate, etc. Servernes standard-komponenter kan derfor lett skrus fra hverandre og settes sammen i servere fra andre HW leverandører. Noen komponenter bør kasseres fordi de av sikkerhetsmessige eller økonomiske grunner ikke er forsvarlig å gjenbruke. Resten, som cpu, memory og harddisker kan re-konfigureres som komponenter i nye og større 'pools' av HW resurser, - kalt 'Fabric'. 'Fabric' ressurser er tilgjengelig for virtuelle datasenter og kan særdeles fleksibelt og effektivt re-organiseres til virtuelle 'Skyer' av datasystemer, - skreddersydd til behov og formål.

Virtualisering er absolutt dagens løsning for de fleste store data-system. Enkelt forklart er virtualisering å konvertere et helt HW/SW system til kun SW i en eneste datafil, kalt virtuell harddisk. Illustrativt sagt, kan i dag en USB memory-stikk romme en hel virtualisert server. Alle virtualiserte systemer kan samles i større HW system og dermed utnytte de felles HW resurser langt mere rasjonelt enn isolerte HW systemer. Siden Big Red baseres på Intel CPU, som alltid har sterkest relasjon til Microsoft Operativ System, blir det selvfølgelig å anvende Microsoft produkter til virtualiseringen. Dessuten har Microsoft nå blitt den desidert beste og billigste løsning, selv om VMware var det for noen år siden. Til virtualisering brukes dermed Hyper-V for servere og mindre system, RDC/VDI for PC virtualisering, samt System Center med Virtual Machine Manager for datahaller og 'Fabrics' til å lave sine 'Private Clouds'.

For øvrig er System Center en komplett pakke for styring av store datasentre, med produkter for HW konfigurering, monitorering, virtuelle 'private & public clouds', backup, ITIL tjenester, automatisering, samt Big Data Business Intelligens (BI). Videre kan man styre bl.a. VMware, IBM, Linux m.fl. System Center er kort sagt blitt helt overlegen VMware, da de tilbyr det samme og meget mere til lavere pris. Dessuten er Windows Server 2012 konstruert for virtualisering og har fått særlig innovative løsninger for disk storage, nettverk, cluster-administrasjon, web-tjenester, sikkerhet m.m. Det finnes også en gratisversjon Windows Hyper-V server med noe redusert funksjonalitet. Dessuten kan man lave lab miljø på sin PC fordi Hyper-V finnes også på Windows 8.

Når så tradisjonelle HW servere er virtualisert til SW, har en oppnådd et kvantesprang av effektive muligheter som utnyttelse av cpu/mem/disker etter faktiske behov, konsolidering ved forening og samkjøring av systemer, automatisk energibesparelser, ryddige virtuelle nettverk og meget mer. Dessuten kan man langt enklere utvikle og teste systemer da kloning av servere er så enkelt som å kopiere annen SW. En kan også leie virtuelle kapasiteter tilsvarende data-servere hos leverandører i Skyen etter behov og betaling etter bruk. Alle problemstilling ved HW planlegging, forsinkelser, montering, installering, spesialisering og testing er dermed ikke kundens problem mer, da utbyder leverer straks via nettet etter 'pay-by-use'.

Flere andre IBM system kan også konverteres og migreres. Mange kunder ønsker å flytte fra IBM Lotus IKT til Microsoft Office IKT. Det er forståelig da Lotus kun var noe IBM overilt kjøpte til konkurranse mot Microsoft. Men de forsto ikke arkitekturens mangler og de eskalerende problem det medfører. Konvertering fra Lotus til Office er gjort besværlig, men uavhengige leverandører tilbyr løsninger. En konvertering til Office blir en betydelig overgang for brukerne, men mest fordi de løftes til et overlegent IKT system som er tilpasset dagens behov for funksjonalitet, mobilitet, tilgjengelighet og sikkerhet. Eksempelvis er nå Excel klargjort for særdeles enkel utnyttelse av 'Big Data' med 'Power Pivot', 'Power View' og 'Power BI' (med SharePoint Office 365).

Big Blue flørtet med Linux operativ system etter sin OS2 fiasko, simpelthen fordi det er gratis og kan øke HW profitt tilsvarende. Den høye sikkerhetsrisiko ved freeware uten noen ansvarlige ble sterkt nedtonet. Følgeskadene på de datasystemer er ukjente. Offentlige ansatte derimot har lovbundet ansvar for konsekvensene og bør selvfølgelig spesielt re-evaluere alle sine Linux system. Linux system er enkle å virtualisere og kan sannsynligvis også enkelt migrere til pålitelige operativsystem. Videre er jo tidligere Big Blue Think PCer overtatt av Big Red og representerer dermed en potensiell sikkerhetsrisiko som selv Stortingsrepresentanter er utsatt for. Det kan være for besværlig å diagnostisere de skjulte partisjoner, all spesiell programvarer og alle data. Derfor er det enkleste og tryggeste å reformatere harddiskene helt, re-installere med sikkerhetsklarert OS versjoner, samt slette all uvedkommende og ukjent SW og partisjoner. Dette kan gjøres effektivt og problemfritt med en profesjonell IT avdeling.

Storage ved harddisker og tapestasjoner er en betydelig inntektskilde for HW leverandører. Forbruket øker eksplosivt og krav til sikkerhetskopier mangedobler forbruket og omkostningene. Microsoft, som er en SW produsent, har ikke HW motiv og startet sin karriere med nettopp å lave DOS (Disk Operating System) for IBM på Intel teknologi. Den siste versjonen Windows Server 2012 har revolusjonerende løsninger for å restrukturere storage hvor kundene kan spare store beløp på redusert kapasitet, samt økt hurtighet og fleksibilitet. Tradisjonelle HW leverandører frykter tap av profitt og sørger for at dette forblir relativt ukjent for kundene. Spesielt besværlig er det å migrere fra IBM Tivoli backup som binder kundene til høye utgifter. Men man kan saktens migrere ut av Tivoli også. Videre lanserer Microsoft konseptet 'Cluster-in-a-box' i samarbeide med nyere HW leverandører som bruker den billigere Windows 2012 Storage Server. De leverer totale 'fail-over' storage system med store kapasiteter til særdeles lav pris.

Depeche Mode er ofte brukt her i UU, ganske enkelt fordi de har så mange gode videoer. Denne er en favoritt fra da jeg først oppdaget gruppen. Det var da de slo igjennom. Riktignok var det etter at Vince Clarke forlot dem, men gruppen lærte tydeligvis mye før den tid. 'Leave In Silence' er valgt på grunn av tittelen og teksten. Assosiasjonen er selvfølgelig en oppfordring til alle de migrerings program NATO nasjonene bør gjøre i forhold til Big Red. Det er ingen tvil mere, - 'Leave in silence' – og gjør det nå.

Depeche Mode - Leave In Silence (Lyrics)

http://www.youtube.com/watch?v=eVu6Wihbp4Q

 

About IBM sold to Lenovo + Gartner market analysis

http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System_x

http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_BladeCenter

http://www.gartner.com/newsroom/id/2580515

Windows Server og Virtualisation (Microsoft)

http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver

http://technet.microsoft.com/en-us/virtualization

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/windows-server-2012-r2/

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/solutions/virtualization.aspx#fbid=btgebciuTM_

Hyper-V, System Center, SCVMM, RDC

http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/dd448604

http://technet.microsoft.com/en-us/systemcenter

http://technet.microsoft.com/en-us/systemcenter/hh278293

http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/ee236407

Virtual academy:

Virtualizing Your Data Center with Hyper-V and System Center

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/virtualizing-your-data-center-with-hyper-v-and-system-center

Windows Server 2012: Storage

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/windows-server-2012-storage

Microsoft Office

http://office.microsoft.com/nb-no/

QuickMBA – strategy, swot etc

http://www.quickmba.com/strategy/

Ekstra UU:

Som en oppfølging til hele dette tema følger her en ekstra UU. Den er også valgt på grunn av tittel og tekst, - og ja, - album coveret. Det etterfølgende album hadde også et relatert bilde som til sammen ga et helhets-bilde som viste godt hva gruppen utviklet seg til etter Clarke's fratreden.

Depeche Mode - My Secret Garden (+ lyrics)

 

http://www.youtube.com/watch?v=XDYlkrsB4bE

http://www.lyricsfreak.com/d/depeche+mode/my+secret+garden_20039247.html