mar 28
Rick Wakeman, Tony Levin & Billy Sherwood - Crime Of The Century

Demokratiske sivilisasjoner gir store muligheter til sine myndige borgere. Voksne mennesker behandles som Voksen/Ego og ikke som Barn/Id. Men valgfriheter betinger selvfølgelig valgansvar – også innen IT. Vi står alle ovenfor episke indirekte valg om vi virkelig aksepterer diktatorisk IT teknokrati eller er villige til å betale prisen for siviliserte IT ressurser - og til hvilken pris? Faktisk vil offentlig sektor tjene og spare store penger på å modernisere samfunnets IT, hvis de oppfører seg som den stor-kunde de er - og ikke leverandørers 'godteposer'.

 
 

I forrige UU ble nødvendigheten av et omfattende offentlige program/prosjekt for IT migrering og visualisering omtalt. Kort oppsummert kan en i dag få 10x nytteeffekt fremfor 10 år gammel IT. Det er enda flere kost/nytte-forhold (c/b) enn de nevnte. Sannsynligvis har en mengde av de foreldede servere mindre kapasiteter enn dagens bærbare PC, som kan ha 4 cpu, 16 GB Ram og 1 TB harddisk for under 10.000 kr. Desktops er billigere og kan romme mere. Dagens vedlikeholdskostnader kan overgå prisen for nyinvesteringer og dermed forhindre innovasjonene. Videre kan virtualiserte servere i dag krypes til en enkelt fil og følgelig flyttes til andre system på under en time, hvilket gir et kvantesprang i muligheter for rekonstruksjoner. Dessuten finnes det antagelig enorme mengder av unødvendig dubletter av data, hvor dagen OperativSystem enkelt kan redusere diskforbruket til en brøkdel, - samt at prinsippet JBOD (Just a Bunch Of Disks) er langt billigere og mere effektive enn alternativer til disk/tape-produsenters lukkede og kostbare SAN (Storage Area Networks). Til sist, nå kan VoIP (Voice over IP) brukes på Mobiltelefon så vel som PC ved f.eks. Skype og Lync, - hvilket gjør at mobiltelefoni og telekonferanser blir praktisk talt gratis ved bruk av internettet. For dominerende leverandører står enorme verdier på Spill og de vil naturlignok motarbeide denslags valgfriheter for kunder.

Nå er det definitivt tiden for at NATO nasjoner selv tar kontroll over sine IT infrastrukturer. Tidspunktet har aldri vært mere kritisk og valgene blir bindende for fremtiden. Truslene fra IT kriminalitet er blitt NATO nasjonenes største trusler, - større enn atom-krig. Noen sikkerhets-tiltak er vel kjente og burde tvangs-innføres, - så som 'avansert' passord prosedyrer, sikre websteder ved https i stedet for http, kontrollerte firewall-styring, utbredelse av oppdaterte antivirus og anti-spyware program, sikkerhetsklarering av driftspersonell, begrensede IT 'administrator' rettigheter og personlig identifiserbare administrator handlinger.

Verken Big Blue eller Big Red synes å etterlever tilstrekkelig de demokratiske sivilisasjoners verdier, etikk og rettssamfunn. Deres forretnings-filosofi er ikke basert på demokratiske prinsipper som 'kunden har alltid rett'. 'Internasjonale business maskiner' sine verdisystem er hovedsakelig på den andre side av 'man-maskin' dilemmaet. Derfor skal kundene, fremfor leverandørene, sette premissene og gjøre valgene. Eksempelvis skal ikke pris-dump fra sosial-dump prioriteres over demokratisk sikkerhet og funksjonalitet. 'Man-maskin'-filosofi er for øvrig omstendelig omtalt i UU Tema Android (UU 2011.feb.11 - UU 2011.mars.18). En annen side av saken er at SW produsenten Microsoft naturlignok er særlig utsatt for markeds-krigføring av store HW produsenter. Det synes særlig godt på den interne HR politikk i Microsoft Danmark, som er dreiet til det okkulte Enneagrammet i stedet for profesjonell HR. Nå går hele Microsoft igjennom en verdensomfattende re-organisering. Se UU 2013.april.12.

Trenering av nødvendige tiltak i offentlig sektor er suspekte og skal etterforskes i henhold til Straffeloven. Men også borgerne har ansvar for sine egne aktiviteter og passiviteter. Man skal selv velge sunne produkter og tjenester – og det gjelder selvfølgelig også innen IT. Generelt sett er ikke IT sikkerhet særlig annerledes enn sikkerhet for hjem, ferdsel og omtale. Man lar ikke vilt fremmede slippe inn i sitt private og ta styringen. Et stort ansvar for sikkerhets-informasjon hviler på offentlige tjenester, - men vi skal selv velge fornuftig. Hvis ikke gjør vi oss selv til medskyldige i 'The Crime of the Century'.

'Spy vs Spy' er forsidebildet/banneret for dette UU tema om IT&QL. Tegneserien fikk gjennombrudd i MAD Magazine. Forfatteren hadde opplevd hvordan US og SU spioner opererte i Cuba før revolusjonen og lagde en rekke 'stripes' om det. Det er ingen tvil at 'hemmelige tjenester' er omfattende selv om de naturlignok er tilslørte. Men det er nok av indikasjoner ved at STASI og RAF hadde nært samarbeide, president Putin ble innsatt som president av KGB, samt masse-lekkasjer av 'hemmelige tjenester' ved WikiLeaks og Snowden. Det gir indikasjoner om et 'skisme-skifte' fra den 'kalde krig'. Men selv om noen har fått 'game over', fortsetter Spillene videre på andre måter. Å tro at SU Putin noen gang vil være noe annet enn en KGB agent er som å tro at US Reagan noen gang var noe annet enn en skuespiller. Allikevel – det er ingen grunn til å tro at avsløringer vil redusere organisert kriminalitet tilslørt som legitime 'hemmelige tjenester'. Omfanget er forsøkt antydet i bl.a. UU 2013.des.20.

Som tidligere omtalt er 'hemmelige tjenester' pr definisjon sosial-psykologiske Spill og skal behandles tilsvarende. Grunnleggende teori om sosial-psykologiske Spill er tidligere omtalt spesielt i UU 2013.mars.15. For Spill tilsvarende 'Big Blue vs Big Red', relateres hele undertemaet om 'Livskvalitet og Imperier' fra UU 2013.mai.03 til UU 2013.aug.02. Kort sagt beskrives Spill som en rekke uredelige aktiviteter og uttrykk for å ta en gevinst på andres bekostning. Eric Berne beskrev en rekke Spill i boken 'Games People Play'. I denne relasjon kunne det hete 'Games Agents Play' med spesiell relevans til kategorien Underworld Games, som 'Cops and Robbers' (C&R), 'How Do You Get Out of Here' (HDYGOH) og 'Let's Pull A Fast One On Joey' (LPAFOOJ). Men tilsynelatende er alle definerte Spill anvendt i 'Spy vs Spy', og enda flere utover de selvdefinerte GGBG, DAC, TOL, RPPP og EDAB. Poenget for demokratiske borgere er å være oppmerksom på alle disse bedrag, trusler og fristelser, - for så å motstå eller eventuelt avsløre dem før det er for sent. Dette gjelder spesielt for IT personell i offentlig og privat sektor.

Snowden-saken vil utvilsom bestå i historien som isbryter på den kalde krigen. Men det er alt for tidlig å ha faste meninger om utfall og skyld. Selv her vet vi lite om hvilke ytterligere informasjoner som er lekket til motparter og hvordan de vil bli misbrukt.  Man får heller kikke på de TED Talks under hvor Snowden og NSA får uttale seg separat. Allikevel står noen bekymringer tilbake. Det bør nå være akseptabelt å si at terroraksjonene den 22. juli 2011 mot Norge ikke ville være mulig med elementær IT sikkerhet. Det gjelder også all annen IT kriminalitet verden forøvrig i all fremtid.

Det er en usedvanlig samling artister som fremfører klassikeren til gruppen Supertramp. Rick Wakeman og Billy Sherwood stammer fra supergruppen Yes og Tony Levin er fast bassist for King Crimson og Peter Gabriel. Selv om det er en særdeles god versjon disse store musikere presenterer, ville jeg helst ha med den originale studioversjonen, fordi den stemning i instrumentalpartiet langt overgår Wakemans solospill. Første tredel av stykket er en dramatisert avsløring av bakmennene til 'Crime of the Century'. Resten er et instrumental parti til stor ettertanke. Sant nok, - vi kan selv forme vårt samfunns IT-verden ved selv å bruke vårt valgansvar fornuftig.

Crime Of The Century - (Yes) & Tony Levin (King Crimson)
http://www.youtube.com/watch?v=2LuiPSDN2Mo

(Når så videoen ble fjernet fra YouTube, vises helle en orginal konsert fra Supertramp.)

Supertramp - Crime Of The Century (Live in Dublin 2010) [HD] 

http://www.youtube.com/watch?v=Fyt_oEtxUJk 

 

TED: Edward Snowden: Here's how we take back the Internet

http://www.ted.com/talks/edward_snowden_here_s_how_we_take_back_the_internet

TED: NSA responds to Edward Snowden's talk

http://www.ted.com/talks/richard_ledgett_the_nsa_responds_to_edward_snowden_s_ted_talk

TED: Erik Brynjolfsson: The key to growth? Race with the machines

http://www.ted.com/talks/erik_brynjolfsson_the_key_to_growth_race_em_with_em_the_machines.html

TED: The Dark Side of Technology

http://bigthink.com/dr-kakus-universe/the-dark-side-of-technology