apr 04
Kate Bush – Cloud Bursting

'Skyen' er det nye 'buzzword' og abstrakte meta-ord for IT-tjenester via internett. En skal liksom ikke å vite hvem, hvor og hvordan ens informasjon behandles. For borgere i demokratiske sivilisasjoner er dette 'need to know' og fundamentalt juridisk, etisk og moralsk sett. Aktører i Skyen skal selvfølgelig være synlige og pålitelige. Hvis dette svikter risikerer man igjen å utsette menneskeheten for humanitære tragedier. Denne UU er en ekstra add-on spesielt relatert til det foregående Tema om Big Blue og IT-fraksjonen 'Big Red'.

 

Skyer kommer i alskens farver og dynamiske fasonger. Enhver er allerede kjent med 'Public Cloud' tjenester som LinkedIn, Facebook, Youtube, sosiale media, offentlige 'web-steder', nettbanker osv. Med IBM sitt salg av all sin 'Intel-teknologi' til Kina, bør NATO-nasjoner være spesielt vare for de voksende 'Big Blue Cloud' og 'Big Red Cloud'. Dessuten, som nevnt i forrige UU, synes Microsoft HR å være kritisk manipulert i markeds-krigene, - noe som ga utslag omdøping av markedspersoner til 'evangelister', alternativ HR med det okkulte Enneagram og betegnelsen 'Azure' til sin Sky. Derfor bør store kunder, og særlig offentlig sektor, av sikkerhetsmessige og økonomiske årsaker heller lave sine egne 'Private Clouds'.

Som nevnt i UU 2014.mars.21 er det relativt hurtig, sikkert og billig for store kunder å lave sine 'Private Skyer' ved virtualisering, migrering og konsolidering av sine IT resurser. Virksomheter med over 10 servere eller 25 brukere bør absolutt gjøre å dette. Man kan regne med nytteeffekter opp til 10x i forhold til 10 år gammel teknologi. Mindre virksomheter bør heller vurdere å leie resurser av Sky-leverandører. Men i alle tilfelle bør man ikke falle for 'gratis' tjenester. Erfaringer tilsier at billig er ekstra dyrt i lengden og at gratis er enda dyrere. Hva er så prisen;  - uakseptabel sikkerhet, data-tap, ansvarsløshet, data-manipulering, utilgjengelighet, manglende hjelp i nøden?

Skyer byr på fordeler og ulemper. En betydelig ulempe er at man blir avhengig av et kvalitativt telenett. Hele virksomheten kan bli handlingslammet hvis nettet svikter. Dessuten har man ikke samme kontroll med sentralsystemer i 'Public Clouds'. Sikkerhet for nett og 'outsorcede' servere er en ny risiko-faktor. Spørsmål etter alle de publiserte offentlige etterretnings-skandaler bør være: Kan vi stole på leverandøren? Hvem styrer egentlig bakom Skyen? Fortjener de vår tillitt? Hva skjer med alle kopiene av våre data? Dette er 'need-to-know'-spørsmål. Når det i tillegg er betydlige kritikk på sikkerheten ved Big Red Cloud, med kinesiske Huawei nettverk og Lenovo servere, er det alene grunn nok til å velge andre nett-leverandører enn Telenor og TDC. (UU 2014.mars.14). Videre er der generelt en usikkerhet ved anvendelse av internet browsere. Eksempelvis fristes brukere å gå fra en relativt sikker browser fordi man blir midlertidig blokkere for funksjonalitet. Alle konsekvenser bør seriøst vurderes. Kritikk av sikkerheten ved danske NemID og Java/Oracle burde ha omfattende konsekvenser for offentlige 'Public Clouds'.

Globale cyber-kriger er nå hverdagen for oss alle. Denslags kan virke overveldende uoversiktelig og håpløst. Men tross alt, bakom Skyene er det 'menneske over maskin' og mennesket er fremdeles menneskelig. Etteretning, hemlige tjenester og tilhørende krigføring har eksistert i tusener av år og har ikke endret seg fundamentalt. Det er også en type 'verdens eldste yrke'. Det er alikevel urealistisk å prøve å gi noe helhetsbilde av kompleksiten, selvom visse indikasjoner finnes. Begrepet 'Pirat-virksomhet' er omskrevet av journalister til 'deling' og skal liksom ufarliggjøre 'Pirat Bay' sine omfattende datahacking hos CSC og deres kunder som Politiet, skatte-etaten, helsesektoren osv. Forhistorier til Lenovos sitt kjøp av IBM er ukjente, men hele sannheten kan umulig være offisiell enda. Globale finanskriser er styrt ved aksje-robotter i Skyer og kommer i perioder som annet uvær. Disse hadde ikke skjedd ved elementære sikkerhetstiltak. Hong Kong børsen er for lengst dominert av 'Big Red' og 'Bit Coin' vil sannsynligvis forårsake langt større finanskriser enn foreløbig sett (UU 2012.jan.27).

Som nenvt i UU temaet 'Livskvalitet og Imperier' kan etteretnings-organisasjoner og hemlige tjenester spores helt tilbake til Roma1 og frem til i dag. Dette er et omfattende område som er spesielt omtalt i UU 2013.Mai.24 og UU 2013.juli.19). En relatert hypotese blir at Roma1 og katolisismens overlevelse skyldes et omfattende etteretning-system ved 'skrifting' hvor menigheten beretter hemligheter og teokratiet etterretter. Av de grimme historiske utslag er 'inkvisisjonen' og 30 års krigen med 'reformasjonen' av det totalitære teokrati. Men det katolske etterretnings-systemet er nok heller en arv fra Roma1 sin Stat enn Tempel. Nå synes den tredje generasjons monoteisme å ta i bruk skytjenester for terror. Tilsvarende gjelder det forrige århundres kartlegging av europeiske borgere ved SU sitt STASI-arkiv. Etter et halvt århundre ble de illegale arkiver åpnet, men det var overraskende få offentlige avsløringer av agentene. Arkivene ble neppe slettet, men informasjonen må ha vært fristende verdifulle for flere statlige informasjon-systemer. Så kan man saktens undres om dagens etterretnings-skandaler ikke er relatert til nettopp disse STASI arkiver. Antydninger i pressen er mange. Generelt sett er meta-forhold så ubeskrivelige at man blir nødt til å introdusere meta-begreper som 'sosiopatiet' og 'psykopatiet' (UU 2013.april.19). ​Dessuten er antagelig informasjonskvaliteten i denslags registre så elendig at 'psykotiske' er mest betegnende. I så fall er relaterte 'hemmelige tjenester' av samfunnets største trusler.

En helt annen side av IT-utviklingen var buzz-ordet fra det forrige århundre; 'Virtual Reality' (VR). Til det fulgte en hel sci-fi kultur kalt cyber-punk, som beskrev dystotopier etter usivilisert IT utviklinger. En post-modern sådan er TV-serien Caprica (UU 2011.mars.18). Forøvrig ble en rekke sci-fi genre beskrevet i minneordene til Jon Bings bortgang i UU 2014.jan.24 b. I alle tilfelle, - VR er alarmerende nære beskrivelser av psykoser. Følgelig kan VR, rusmidler og isolasjon til sammen forårsake kritiske psykiatriske tilstander. Med Internett og Skyer kan denslags sentralstyres, koordineres og massedistribueres. Dette århundre vil få midler til masse-psykotisering av Menneskeheten ved forledende 'Big Data'. Hvis man så antar at Menneskeheten ved fullføring av sitt nuerosystem 'Internett' nå er tilsvarende et barn i 3 års alderen, - blir det særdeles kritisk at massepsykotisering ikke får skje igjen (UU 2013.april.19). Det er viktigere enn noen gang at elemetær menneskelig fornuft dominerer Skyer og de Himmelske IT herligheter i det skjulte. Man kan jo minne seg om at Skyenes IT faktisk ikke er plassert i himmelen, men på og under jorden.

Til sist i disse meta-betraktninger om IT utviklingen, - man bør seriøst analysere globale utviklings-muligheter og vurdere alternative tiltak. Generelt sett er dette omtalt som 5D scenarie i UU 2013.april.26. De er ikke mere mystiske enn alternative utviklinger i 4D rom+tid. Men skissering av avgjørende hendelser, ala 'Skynet', vil vise at noen globale reguleringer på FN nivå er nødvendige nå. Dessuten, når forrige århundres IT fundament IBM nå gjennomgår et dualistisk skisma, bør deres egen virkelighetsoppfattelse om menneskeheten behov for kun 5 datasystemer tas seriøst. Det vil skje skisma til 5 forskjellige IT 'personligheter'. Når så IBM definitivt har eliminert sitt eget patriakalske fundament Watson ved adskillelse fra PC og øvrig Intel-teknologi, kan de ikke lenger kalle sin Jeopardy-maskin for Watson. HAL er mere nærliggende (UU 2013.dec.13).

Kate Bush er flere ganger brukt her i UU. I tillegg til å være et særlig musikalsk talent, viser hun seg som en god skuespiller. Det skal faktisk noe til å få lave sin musikk video med selveste Donald Sutherland og produsenten Terry Gilliam. Så er det jo heller som en kortfilm å regne. Teksten og handlingen er inspirert av «A Book of Dreams». Den noe enkle musikk-tekst er blitt til en estetisk dramatisering av postmoderne teknologi. Den kan ytterligere relateres til fremtidens utfordringer av samme opphav. Historisk sett burde man forsøke å se helheter da enkelt-aktører ble passivisert en etter en. Det gjelder såvel for fremtiden som for fortiden.

Kate Bush - Cloudbusting - Official Music Video (+ lyrics + wikipedia)

http://www.youtube.com/watch?v=pllRW9wETzw

http://www.lyricsfreak.com/k/kate+bush/cloudbusting_20077277.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Cloudbusting

 

Ekstra UU

Det blir en ekstra UU her på slutten. Kate Bush fremfører i 'The Big Sky' sine høyst personlige forestillinger om alt som kan være bakom skyene i den store himmelen. Det er en engasjerende, glad, inspirerende og befriende forestilling som bekrefter at det alt om alt handler om mennesker og ikke maskiner.

Kate Bush - The Big Sky (+ lyrics)

 

 http://www.youtube.com/watch?v=C88yb-OVNmw

http://www.lyricsfreak.com/k/kate+bush/the+big+sky_20077165.html