Det er skrevet to romaner.

Ingen er offisielt publisert, og bør heller anses som utkast.

Mulig fornyelse eller oppfølger til AG er diskutert i FB UU blog med samme navn.


NewFound Land

Accidental Genesis

FB UU Blog AG2